Usługi koparko – ładowarką

 • Kompleksowe roboty ziemne
 • Rozbiórki i wyburzenia obiektów budowlanych przy użyciu młotów hydraulicznych
 • Niwelacje terenu
 • Wykopy pod fundamenty, ogrodzenia
 • Wykopy pod sieci wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne i elektryczne
 • Wykopy pod szamba i oczyszczalnie biologiczne
 • Wykopy pod drenarkę
 • Wykopy pod oczka wodne
 • Korytowanie dróg
 • Odśnieżanie dróg i parkingów
 • Prace załadunkowe i przewóz na euro paletach
 • Załadunek i wywóz gruzu
 • Zasypki ław fundamentowych
 • Kopanie studni