Usługi komunalne

  • Wywóz nieczystości stałych
  • Wywóz odpadów komunalnych w pojemnikach 110l, kontenerach Kp-7
  • Sprzedaż pojemników 120l na odpady komunalne
  • Zawieranie umów z indywidualnymi klientami, firmami, instytucjami, gminami na odbiór odpadów komunalnych
  • Sprzątanie placów , ulic,
  • Zimowe utrzymanie dróg i placów( odśnieżanie)
  • Pozimowe sprzątanie dróg